Rhaglen

Cinio Haf 2022

Rhaglen y Noson

  • 18.15 Derbyniad yng ngwmni Alis Huws
  • 19.00 Cinio Tri Chwrs
  • 21.00 Llefarwr Gwadd: Huw  Edwards
  • 21.30 Arwerthaint 
  • 22.45 Troi tua thre

Huw Edwards

Mae llawer ohonom yn cofio gyrfa gynnar Huw Edwards fel Gohebydd Seneddol gyda BBC Cymru yn yr wythdegau. Mae holl lwyddiannau Huw yn ei yrfa ddisglair yn rhy niferus i'w rhestru yma! Maent yn cynnwys derbyn Gwobr BAFTA Cymru am y 'Cyflwynydd Sgrin Gorau' am ei waith yn cyflwyno rhaglen o'r enw  The Prince and the Plotter, am arwisgiad Tywysog Cymru. Er mai newyddiadurwr yw Huw yn bennaf, mae hefyd wedi cyflwyno rhaglenni ar bynciau eang ar deledu a radio, gan gynnwys rhaglenni dogfen ar gerddoriaeth glasurol, crefydd, Cymru a'r iaith Gymraeg. Roedd ei ymddangosiad ar Mary Berry's Christmas Party yn 2018 yn enghraifft arall o ehangder ei ddiddordebau! O ystyried gyrfa ddarlledu hynod brysur Huw, a'i ymrwymiadau teuluol, anodd yw dychmygu sut lwyddodd hefyd i ysgrifennu’r llyfr City Mission: The Story of London's Welsh Chapels, a gyhoeddwyd yn 2014. 

Mae’n bleser o’r mwyaf ac yn fraint ei groesawu fel ein llefarydd gwadd eleni.

Alis Huws

Yn lled ddiweddar, penodwyd Alis yn Delynores Swyddogol i EUB Tywysog Cymru a llongyfarchwn hi ar ei llwyddiant. Mae hi’n gyn-aelod o Gerddorfa Ieuenctid Cymru a graddiodd gydag M.Mus o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. Mae hi wedi canu'r delyn i'r Teulu Brenhinol ar sawl achlysur, ac wedi perfformio ledled Ewrop a'r Dwyrain Pell mewn digwyddiadau arbennig. Mae hi wedi canu'r delyn hefyd yn aml yn nes at adref, er enghraifft i Lywodraeth Cynulliad Cymru. Alis oedd Cydlynydd Ieuenctid Cyngres Delyn y Byd, Caerdydd 2020.

Mae perfformio'n wirfoddol yn y gymuned yn rhywbeth sy’n agos at galon Alis. Mae hi'n mynd â'i thelyn i gartrefi gofal yn rheolaidd, er mwyn rhoi cyngherddau i breswylwyr. Mae hi wedi gweithio'n helaeth gydag elusennau cymunedol fel Live Music Now. Yn ogystal, mae hi’n cynnal gweithdai  mewn ysgolion drwy gyfrwng Saesneg a Chymraeg. 

Edrychwn ymlaen  yn fawr at ei chlywed yn Cinio Haf 2022.