Cinio Haf 2018

Cynhaliwyd Cinio Haf 2018 yn Neuadd Fawr hanesyddol yr Inner Temple.

Noddwyr

Noddwyr Aur
  • Elusennau Garthgwynion
Noddwyr Eitemau Penodol
  • Blodau      Marian Howell
  • Argraffu   Richard Baker
Rhoddion

Rhoddwyd ≥ £100 neu eitemau tuag at yr ocsiwn neu'r raffl gan:

Ein Gwesteion Arbennig

Ni ddiweddarwyd y cyflwyniadau cryno isod ers yr achlysur.

Y Farwnes Tanni Grey-Thompson

Ganwyd y Farwnes Tanni Grey-Thompson yng Nghaerdydd yn 1969. Rydym oll yn gyfarwydd â llwyddiant ysgubol Tanni fel athletwraig; enillodd 16 o fedalau yn y Gemau Paralympaidd a llu o wobrau eraill. Enillodd wobr y BBC, Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn, deirgwaith. Yn 2009 cafodd ei derbyn i’r Orsedd a mae'n eistedd yn Nhŷ’r Arglwyddi ers 2010. Aeth Tanni i Nant Gwrtheyrn i ddysgu Cymraeg, yn un o raglenni pry ar y wal S4C, sef Cariad@iaith. Daeth i'r brig fel y ddysgwraig orau o blith y sêr eraill a ymddangosodd ar y rhaglen. Mae hi’n briod gyda'r Dr Ian Thompson ac mae ganddynt un ferch o’r enw Carys.

Gethin Jones

Dechreuodd y cyflwynydd Gethin Jones ei yrfa deledu ar S4C. Wedi hynny, ymunodd â thîm Blue Peter lle cafodd lawer o anturiaethau cyffrous, heb son am rai brawychus! Cyferbyniad llwyr oedd y cyfnod a ddilynodd gyda Strictly Come Dancing pan gawsom y pleser o’i wylio’n dawnsio’i ffordd i’r rownd gyn-derfynol. Cyn bo hir, cewch ddeffro yn ei gwmni pan fydd yn cyflwyno Hits Radio Breakfast Show. Cafodd Gethin a’i ffrind Sion eu hysbrydoli gan eu neuaint i sefydlu’r elusen ‘Nai’, ar gyfer plant awtistig. Cynigiant gymorth i’r plant a’u teuluoedd, a’u nod yn y pen draw yw agor ysgol ar gyfer disgyblion awtistig yng Nghymru.

Alis Huws

Telynores yn wreiddiol o Ddyffryn Banw yng nghanolbarth Cymru ydi Alis Huws. Mae hi’n gyn-aelod o Gerddorfa Ieuenctid Cymru a graddiodd gyda gradd dosbarth cyntaf o Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yn 2017. Mae Alis eisoes wedi profi llwyddiannau di-ri, ac mae hi wedi perfformio’n eang. Teithiodd yn ddiweddar i Hong Kong lle cymerodd ran mewn Cynhadledd Telyn Ryngwladol gyda Catrin Finch. Dewisiwyd Alis yn 2016 i gynrychioli Cymru yn Ffair Ryngwladol Osaka ac yn y flwyddyn honno hefyd, perfformiodd yn Agoriad Brenhinol y Senedd.

Daniel Evans

Daniel Evans, sy'n hannu o ardal Tregaron yn wreiddiol, a fydd ein ocsiwniwr. Mae’r ffaith bod ei ferch Rhiannon yn cyn-ddisgybl yn Ysgol Gymraeg Llundain yn destun balchder iddo. Ar ôl dros 25 mlynedd fel peiriannydd, mae Daniel bellach wedi arall-gyfeirio ac yn awr mae'n gweithio yn Theatr yr Hexagon yn Reading. Gobeithio bydd ei sgiliau theatrig yn helpu’r achos fel arwerthwr penigamp!