Rhaglen y Noson

image94

18.30     Derbyniad  yng ngwmni  Manon Browning


19.15    Cinio Tri Chwrs


21.00    Llefarwr Gwadd: Yanto  Barker


21.30    Arwerthaint gydag  Arfon  Haines  Davies


22.45   Troi tua thre

Ein Gwesteion

Arfon Haines Davies

Mae wyneb Arfon Haines Davies yn un cyfarwydd i ni oll. O Aberystwyth mae’r darlledwr adnabyddus yn

Mae wyneb Arfon Haines Davies yn un cyfarwydd i ni oll. O Aberystwyth mae’r darlledwr adnabyddus yn hanu’n wreiddiol a daeth yma i’r coleg yn Llundain i astudio drama. Am gyfnod o dros ddeng mlynedd ar hugain, Arfon oedd un o brif gyflwynwyr ITV Cymru. Cafodd ‘Mab y Mans’ ei urddo yn Eisteddfod Sir Gâr yn 2014 am ei gyfraniad arbennig i fyd darlledu a diwylliant Cymru. Bydd yn anrhydedd ac yn bleser cael ei gwmni.

Yanto Barker

image95

Yn enedigol o Fachynlleth mae Yanto Barker,  y cyn-feiciwr proffesiynol. Dechreuodd rasio ar y ffyrdd yn gystadleuol pan oedd yn 15 oed. Ar ôl ennill Pencampwriaethau Rasio Ffyrdd Cenedlaethol Iau Prydain, dechreuodd gystadlu mewn rasys hŷn a chafodd ei ddewis i gynrychioli Prydain ar lefel dan-23. Cynrychiolodd Yanto Gymru yng Ngemau'r Gymanwlad 2002 ym Manceinion. Wedi iddo golli blas ar fywyd fel rasiwr ffordd proffesiynol, penderfynodd Yanto sefydlu ei fusnes dillad beicio.

Manon Browning

image96

O Gaerdydd y daw Manon yn wreiddiol. Dechreuoddei hastudiaethau gyda Meinir Heulyn yn adran iau Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. Bu’n gystadleuydd eiddgar yn eisteddfodau’r Urdd dros y blynyddoedd. Enillodd dlws Gwen Heulyn ym Mhreseli yn 2013 a’r wobr gyntaf yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym Mae Caerdydd. yn 2018. Mae’n bianydd a chyfeilydd medrus hefyd, a gwelir Manon yn rheolaidd yn perfformio ac yn cystadlu gyda Chôr Llundain a Chôr Aelwyd Llundain.