CINIO HAF 2020

image1

Rhaglen y Noson

18.15    Derbyniad  yng ngwmni  Alis  Huws

19.00    Cinio Tri Chwrs

21.00    Llefarwr Gwadd: Huw  Edwards

21.30    Arwerthaint 

22.45    Troi tua thre

EIN GWESTEION

Huw Edwards

Huw Edwards

Huw Edwards

image2

  Mae llawer ohonom yn cofio gyrfa gynnar Huw Edwards fel Gohebydd Seneddol gyda BBC Cymru yn yr wythdegau. Mae cyflawniadau Huw yn ei yrfa ddisglair yn rhy niferus i'w rhestru yma! Maent yn cynnwys derbyn Gwobr BAFTA Cymru am y "Cyflwynydd Sgrin Gorau" am ei waith yn cyflwyno rhaglen o'r enw  The Prince and the Plotter am arwisgiad Tywysog Cymru. Er mai newyddiadurwr newyddion yw Huw yn bennaf, mae wedi cyflwyno rhaglenni ar bynciau eang ar deledu a radio, gan gynnwys rhaglenni dogfen ar gerddoriaeth glasurol, crefydd, Cymru a'r iaith Gymraeg. Roedd ei ymddangosiad ar Mary Berry's Christmas Party yn 2018 yn enghraifft arall o ehangder diddordebau Huw! Mae’n anodd iawn dychmygu, o ystyried ei yrfa darlledu hynod brysur ac ymrwymiadau teuluol, sut lwyddodd Huw i ysgrifennu’r llyfr City Mission: The Story of London's Welsh Chapels a gyhoeddwyd yn 2014. 

Mae’n bleser o’r mwyaf ac yn fraint ei groesawu fel ein llefarydd gwadd eleni.

Alis Huws

Huw Edwards

Huw Edwards

image3

Yn lled ddiweddar, penodwyd Alis yn Delynores Swyddogol i'w EUB Tywysog Cymru a llongyfarchwn ni hi ar ei llwyddiant. Mae hi’n gyn-aelod o Gerddorfa Ieuenctid Cymru a graddiodd gyda  M.Mus, o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. Mae hi wedi canu'r delyn  i'r Teulu Brenhinol ar sawl achlysur, ac wedi perfformio ledled Ewrop a'r Dwyrain Pell mewn digwyddiadau arbennig. Yn naturiol, mae hi wedi diddanu mewn nifer o achlysuron yn nes at adre ee i Lywodraeth Cynulliad Cymru. Alis yw Cydlynydd Ieuenctid Cyngres Delyn y Byd Caerdydd 2020.

Mae  perfformio'n wirfoddol yn y gymuned yn rhywbeth sy’n agos at galon Alis. Mae hi'n mynd â'r delyn i gartrefi gofal yn rheolaidd er mwyn rhoi cyngherddau i breswylwyr. Mae hi wedi gweithio'n helaeth gydag elusennau cymunedol ee Live Music Now. Yn ogystal, mae hi’n cynnal gweithdai  mewn ysgolion drwy gyfrwng Saesneg a Chymraeg. 

Edrychwn ymlaen  yn fawr at ei chlywed yn Cinio Haf 2020.