Croeso

 Noswaith o adloniant, cinio ac arwerthiant er budd Ysgol Gymraeg Llundain yw ein Cinio Haf blynyddol. Ein nod yw trefnu nosweithiau pleserus a hwyliog ar gyfer ein cefnogwyr a chyfeillion i godi arian tuag at yr ysgol. Gobeithiwn hefyd gynyddu’r ymwybyddiaeth ohoni ac i ddathlu llwyddiannau'r ysgol.


Cynhaliwyd ein digwyddiad diweddaraf yn adeilad godidog , The Institute of Directors' Pall Mall, a ddyluniwyd gan John Nash. I gael blas ar ein nosweithiau ewch i'r oriel luniau yn GORFFENNOL (o dan MORE).

  

Edrychwn ymlaen at Cinio Haf 2020, gan barhau â'n traddodiad o ymweld â gwahanol leoliadau hardd ar gyfer ein digwyddiad. Rydym wedi dewis un o lifrai mwyaf cain Llundain, The Clothworkers' Hall yng nghanol y ddinas. Rydyn ni wrth ein bodd bod y darlledwr, Huw Edwards a'r delynores, Alis Huws wedi cytuno i fod yn westeion gwadd.


Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, anfonwch e-bost at

 info@ciniohaf.co.uk

image1


 

Cinio Haf  2020  yn gryno:

The Clothworkers' Hall,  Llundain  EC3R 7AH 

Nos  Wener, 16eg Hydref.