Tocynnau

Tocynnau

       

Prisau Tocynnau Unigol:

Prîs cynnar   £95 yr un hyd at  31/08/19

Prîs safonol  £100 yr un

Byrddau ar gyfer 8-10 @ £95 y person. Cynhwysir gwydraid o win pefriog, pryd tri chwrs a choffi ym mhrîs y tocyn.

Y Fwydlen

Heb ei dewis eto