Croeso

Edrychwn ymalen at eich croesawu i Cinio Haf 2019,: ein noswaith  o adloniant, cinio ac ocsiwn er budd Ysgol Gymraeg Llundain . Mae'r enw ychydig yn amrhiodol eleni  gan ein bod wedi  penderfynu cynnal y noson ychydig yn ddiweddarach nag arfer yn y flwyddyn! Hyderwn y bydd yr 'Institute  of Directors,' a gynlluniwyd gan John Nash, yn leoliad  bendigedig ar gyfer ein cinio.

Cynhaliwyd ein Cinio Haf cyntaf yn 2017. Yn dilyn llwyddiant y noson honno, rydym wedi penderfynu ei wneud yn achlysur blynyddol. Ein nôd yw trefnu nosweithiau plesrus a hwyliog ar gyfer ein cefnogwyr a chyfeillion er mwyn codi arian tuag at yr ysgol. Gobeithiwn hefyd y byddwn yn cynyddu’r ymwybyddiaeth ohoni ac yn dathlu llwyddiannau'r ysgol.  Ymfalchiwn y darganfyddodd OFSTED yn ei archwiliad diweddaraf ei bod yn ysgol dda gyda rhai agweddau yn arbennig. 


Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, anfonwch ebost atom  info@ciniohaf.co.uk


image102

Cinio Haf 2019 yn gryno 


18.30,  Nos Wener, 1af Dachwedd

 The Institute of Directors, 116, Pall Mall, St. James's, London SW1Y 5ED

Gwisg: Tei du os dymunwch