Croeso

Edrychwn ymalen at eich croesawu i Cinio Haf 2019,  ein noswaith  o adloniant, cinio ac ocsiwn er budd Ysgol Gymraeg Llundain . Mae'r enw ychydig yn amrhiodol eleni  gan ein bod wedi  penderfynu cynnal y noson ychydig yn ddiweddarach nag arfer yn y flwyddyn! Hyderwn y bydd yr 'Institute  of Directors,' a gynlluniwyd gan John Nash, yn leoliad  bendigedig ar gyfer ein cinio.

Cynhaliwyd ein Cinio Haf cyntaf yn 2017. Yn dilyn llwyddiant y noson honno, rydym wedi penderfynu ei wneud yn achlysur blynyddol. Ein nôd yw trefnu nosweithiau plesrus a hwyliog ar gyfer ein cefnogwyr a chyfeillion er mwyn codi arian tuag at yr ysgol. Gobeithiwn hefyd y byddwn yn cynyddu’r ymwybyddiaeth ohoni ac yn dathlu llwyddiannau'r ysgol.  Ymfalchiwn y darganfyddodd OFSTED yn ei archwiliad diweddaraf ei bod yn ysgol dda gyda rhai agweddau yn arbennig.

image17

Cinio Haf 2019 yn gryno 


18.30,  Nos Wener, 1af Dachwedd

 The Institure of Directors, 116, Pall Mall, St. James's, London SW1Y 4AE 

Gwisg: Tei du os dymunwch