Croeso

 Noswaith o adloniant, cinio ac arwerthiant er budd Ysgol Gymraeg Llundain yw ein Cinio Haf blynyddol. Ein nod yw trefnu nosweithiau pleserus a hwyliog ar gyfer ein cefnogwyr a chyfeillion i godi arian tuag at yr ysgol. Gobeithiwn hefyd gynyddu’r ymwybyddiaeth ohoni ac i ddathlu llwyddiannau'r ysgol.


Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, anfonwch ebost atom  info@ciniohaf.co.uk

image84


 

Cinio Haf  2020  yn gryno:

The Clothworkers' Hall,  Llundain  EC3R 7AH 

Nos  Wener, 16eg Hydref.