Croeso

Edrychwn ymalen at eich croesawu i Cinio Haf 2019: ein noswaith  o adloniant, cinio ac arwerthiant er budd Ysgol Gymraeg Llundain . Mae'r enw ychydig yn amrhiodol eleni  gan ein bod wedi  penderfynu cynnal y noson ychydig yn ddiweddarach nag arfer yn y flwyddyn! Hyderwn y bydd yr 'Institute  of Directors,' a gynlluniwyd gan John Nash, yn leoliad  bendigedig ar gyfer ein cinio.

Cynhaliwyd ein Cinio Haf cyntaf yn 2017. Yn dilyn llwyddiant y noson honno, rydym wedi penderfynu ei wneud yn achlysur blynyddol. Ein nôd yw trefnu nosweithiau plesrus a hwyliog ar gyfer ein cefnogwyr a chyfeillion  i godi arian tuag at yr ysgol. Gobeithiwn hefyd gynyddu’r ymwybyddiaeth ohoni ac i ddathlu llwyddiannau'r ysgol.  Ymfalchiwn y darganfyddodd Ofsted yn ei archwiliad diweddaraf ei bod yn ysgol 'dda' gydag agweddau  'arbennig'. Roeddem hefyd wrth ein bodd pan enillodd cân actol yr ysgol ail wobr ar lwyfan cenedlaethol Eistelddfod yr Urdd 2019.


Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, anfonwch ebost atom  info@ciniohaf.co.uk

image74

Cinio Haf 2019 yn gryno 


18.30,  Nos Wener, 1af Dachwedd

 The Institute of Directors, 116, Pall Mall, St. James's, Llundain SW1Y 5ED

Gwisg: Tei du os dymunwch